Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

Natură

Directia Silvica Valcea vrea sa planteze peste 260.000 puieti de arbori

Peste 260.000 de puieţi de arbori, în special stejar şi gorun, intenţionează să planteze silvicultorii vâlceni în cadrul campaniei “Luna plantării arborilor”, demarată marţi în toate ocoalele silvice din judeţ.

Directorul Direcţiei Silvice Vâlcea, Gheoghe Mihăilescu, a precizat că în această primăvară se are în vedere împădurirea a peste 100 de hectare de teren forestier afectat de calamităţi naturale sau pe care s-au efectuat tăieri rase la arboretele în curs de uscare sau ajuns la vârsta exploatabilităţii, la acţiunile organizate în acest scop în perioada 15 martie-15 aprilie fiind implicaţi şi elevi de mai multe unităţi de învăţământ din judeţ, precum şi voluntari de la organizaţiile neguvernamentale.

“Cele mai multe suprafeţe se vor planta în această primăvară cu gorun, stejar, fag, salcâm, salcie, plop, frasin, paltin, ulm, cireş, tei şi sălcioară. La această dată, campania de împăduriri este declanşată în toate ocoalele silvice, primele lucrări fiind de scoatere a puieţilor din pepinieră şi de transport la şantierele de împădurit. În campania de împăduriri participă şi numeroşi voluntari, elevi şi tineri, participarea copiilor având un rol foarte important în formarea unei conştiinţe ecologice şi forestiere a generaţiei tinere. În sprijinul ideii de conştientizare a rolului, funcţiei şi importanţei sociale şi de mediu a pădurilor în cadrul acţiunii legate de “Luna plantării arborilor” sunt încheiate parteneriate de colaborare cu diverse instituţii, ONG-uri, unităţi şcolare şi cercuri ecologice”, a declarat Mihăilescu.

sursa: Direcţia Silvică Vâlcea vrea să planteze peste 260.000 puieţi de arbori în următoarea lună | Ziarul de Vâlcea (ziaruldevalcea.ro)